นครหลวงฯปล่อยกู้รายย่อยหมื่นล.

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ตามแผนธุรกิจ 3 ปี ระหว่างปี51-53 โดยในปี52 ตั้งเป้าที่จะปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีเพิ่มประมาณ 16,000 ล้านบาท หรือขยายตัวคิดเป็น 5% ซึ่งเป็นอัตราการปล่อยสินเชื่อที่สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของสินเชื่ออย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีแผนที่จะเปิดศูนย์ธุรกิจเพิ่มเติมในพื้นที่หรือแหล่งที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง ตามภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการทางการเงินทางด้านสินเชื่อและบริการเสริมอื่นๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือทั้ง 5 บริษัท ในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีที่มีโครงการขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากเดิมและกลุ่มลูกค้าที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด