คอลัมน์ ชีพจรเอสเอ็มอี

วันที่ 27 ม.ค. เวลา 13.00-16.45 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เชิญผู้สนใจร่วมงานโอเพ่นเฮาส์และโลจิสติกส์ทอล์ค คลัง-เศรษฐกิจ-โลจิสติกส์ ไทย ปี 2552 โดยมีวิทยากร อาทิ นายจีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสมภพ มานะรังสรรค์ ผู้อำนวยการ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์ และสาขาธุรกิจการบริการ ที่สนใจนำไอทีไปใช้เสริมศักยภาพในธุรกิจของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพต่อไป สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโทร. 0-2583-9992 ต่อ 1508-1511 หรือ www.swpark.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน Thailand Travel Mart Plus the Greater Mekong Subregion 2009 (TTM+ 2009) ระหว่างวันที่ 3-7 มิ.ย. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยททท.เปิดรับผู้สนใจจองพื้นที่ภายในงาน ในราคา 2 หมื่นบาท คูหามาตรฐานขนาด 3x3 เมตร นอกจากนี้ ได้จัดสรรพื้นที่พิเศษ 20 คูหา ในราคา 5,000 บาท เพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอีสาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.thailandtravelmartplus.com

บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแสดงดอกไม้จากประเทศญี่ปุ่นกว่า 40 ชนิด พร้อมจัดงานเวิร์กช็อปการจัดดอกไม้ภายใต้ชื่องาน Japanese Flower Fantasy Show โดยนายเลน อันเคมาเดะ กูรูผู้เชี่ยวชาญการจัดดอกไม้ในสไตล์ประยุกต์จากญี่ปุ่นจะมาโชว์การจัดดอกไม้พร้อมกันทีเดียว 10 ช่อภายในเวลา 90 นาที แบ่งรอบการโชว์เป็น 2 รอบ เวลา 11.00 น. และ 15.00 น. พร้อมทั้งรอบการเรียนเวิร์กช็อปอีก 2 รอบ ในเวลา 13.00 น. และ 16.30 น. แบ่งเป็นรอบละ 90 นาที (ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท) ในวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. โทร 0-2255-9802

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด