ตือหนุน กม.ภาษีที่ดิน แต่อย่ากระทบเกษตรกรรายย่อย

ที่พรรคชาติไทย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า เห็นด้วยกับแนวคิด ตนเคยพยายามผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยที่ต่างชาติจะเข้ามาใช้พื้นที่ผลิตพลังงานทดแทน คิดว่า การใช้พื้นที่การเกษตรไปทำอุตสาหกรรมหรืออสังหาริมทรัพย์ ควรมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นหือหากใครมีที่ดินเกินกว่าวัตถุประสงค์ทำการเกษตร ก็ควรเก็บเพิ่ม ส่วนการใช้พื้นที่เกษตรเพื่อการเกษตร ไม่ควรเก็บภาษีเพิ่ม

การมีกฎหมายฉบับนี้ ก็ต้องทำให้รัดกุม อย่าทำให้กระทบเกษตรกรรายย่อย 5 ไร่ 10 ไร่ แต่ต้องมีเพื่อเก็บภาษีพวกรายใหญ่ หรือมีพื้นที่ไปทำการพาณิชย์ หรือไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การเกษตร ซึ่งต้องเก็บเพิ่ม ถ้ารัฐบาลตัดสินใจทำ ก็ต้องเดินหน้า และต้องมีหลักเกณฑ์การเก็บอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่ไปยกเว้น ให้นายทุนหรือหัวคะแนน เรื่องที่ดินสำคัญมากสำหรับการเกษตร สามารถเป็นหนทางนำประเทศพ้นวิกฤตเศรษฐกิจได้ เพราะจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่หมุนเวียน รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยละเอียดรอบคอบ นายสมศักดิ์ กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด