ชาวสุรินทร์อนุรักษ์วัฒนธรรมอาบน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ชาวสุรินทร์อนุรักษ์วัฒนธรรมอาบน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ชาวสุรินทร์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาบน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายประสิทธิ์ ฉายกล้า กำนันตำบลเทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ พร้อมชาวบ้าน ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาบน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่บริเวณศาลากองทุนเอสเอ็มแอล บ้านคาบเหนือ หมู่ที่ 5 ต.เทนมีย์ จัดให้มีกิจกรรมอาบน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้มีพระคุณ ที่เคยยึดถือกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป โดยช่วยกันอาบน้ำให้กับปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และผู้มีพระคุณ ที่คนในบ้านให้ความเคารพนับถือ พร้อมทั้งเตรียมชุดเสื้อผ้าใหม่ไว้คอยเปลี่ยนให้ เพื่อให้บุพการีเหล่านั้นได้สวมใส่ชุดใหม่ๆ พร้อมทั้งมอบของขวัญเงินทอง เพื่อแสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ และขอพรจากท่าน เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลาน เด็ก และเยาวชนคนรุ่นหลัง ได้เห็นและเป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติและสืบสานต่อไป 

มีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนาน และเย็นฉ่ำทั้งผู้อาบ และผู้ถูกอาบ อย่างเต็มที่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ดำหัว