ไพฑูรย์เลิกแจกข้าวสาร แต่เดินหน้าลดเงินสมทบ 2.5%

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 มกราคมว่า ได้สั่งให้ยกเลิกโครงการ ที่คณะกรรมการประกันสังคม หรือ บอร์ด สปส. เห็นชอบให้นำเงิน 1,000 ล้านบาท ซื้อข้าวสารแจกผู้ประกันตน 9.3 ล้านคนๆ ละ 5 กิโลกรัม เนื่องจากพิจารณาข้อดีข้อเสียแล้วเห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบัน หากยังเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป อาจเกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนไม่มาก แต่กรณีบอร์ด สปส.มีมติให้นายจ้างและลูกจ้างลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม อีกร้อยละ 2.5 นั้น จะยังคงเดินหน้าต่อ เนื่องจากเห็นว่า หากทำได้จะช่วยไม่ให้กองทุนประกันสังคมได้รับผลกระทบ หากคนตกงานมากถึง 1 ล้านคน ซึ่งอาจต้องเสียเงินจากกรณีว่างงานมากกว่า 40,000 ล้านบาท พร้อมยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับกองทุนในอนาคต เพราะทำในระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและนายจ้างภายในปีนี้เท่านั้น

นายสมชาย กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องของบอร์ด สปส. แต่อาจถูกมองในเรื่องของความเหมาะสม หรือความคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการที่บอร์ดมีมติดังกล่าวไม่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

รัฐมนตรีจะมีความเห็นต่อมติดังกล่าวอย่างไร อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีที่จะพิจารณา ส่วนข้อสงสัยที่โครงการดังกล่าวถูกส่งเข้าบอร์ด สปส.ถึง 6 ครั้งนั้น เพราะเป็นเรื่องที่พิจารณาต่อเนื่อง และมีข้อโต้เถียงมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็พร้อมที่นำไปหารือในที่ประชุมบอร์ด สปส. เพื่อยกเลิกต่อไป นายสมชาย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของการลดเงินสมทบจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 2.5 นั้น ลูกจ้างจะได้รับประโยชน์โดยจะได้รับเป็นเงินเดือนเพิ่มขึ้น โดยคิดจากฐานกรณีผู้ประกันตนที่มีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ซึ่งจะต้องจ่ายเงินประกันสังคมเดือนละร้อยละ 5 หรือ 750 บาท แต่หากลดเงินสมทบจากร้อยละ 5 ให้เหลือร้อยละ 2.5 ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ 375 บาท ลดลงจากเดิม 350 บาท ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนแต่ละคน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด