กปปส.แจ้งวัฒนะร่วมงานเสวนาสภาพลังงาน

กปปส.แจ้งวัฒนะร่วมงานเสวนาสภาพลังงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


มวลชน กปปส.แจ้งวัฒนะ ร่วมรับฟังเสวนาแผนแม่บทสภาพลังงาน นักวิชาการระดมเสนอความคิดปฏิรูป

บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. บริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ล่าสุด ผู้ชุมนุมยังคงปักหลักรับฟังการเสวนาเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ภายในศูนย์ราชการอาคารบี โดยผู้ชุมนุมต่างให้ความสนใจรับฟังการเสวนาของนักวิชาการอย่างใกล้ชิด ช่วงนี้เป็นการเสวนาเรื่องแผนแม่บทสภาพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนักวิชาการด้านพลังงาน สับเปลี่ยนกันแสดงความเห็นการปฏิรูปทางด้านพลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรน้ำมันอย่างเข้มข้น ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ยังเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยมีการ์ดอาสาคอยเฝ้าระวังและตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียด ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไป ยังเป็นไปอย่างเรียบร้อย