ผบ.ทร.ปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือต.111

ผบ.ทร.ปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือต.111
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผบ.ทร. ปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.111 ลงน้ำ เพื่อลาดตระเวนและป้องกันการแทรกซึมในทะเล

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.111 ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย ภริยา เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี ซึ่งกองทัพเรือ ได้จัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ชุดเรือ ต.111 จำนวน 3 ลำ ตั้งชื่อว่า "เรือ ต.111", "เรือ ต.112" และ "เรือ ต.113"  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมในทะเล คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเล ตามอำนาจหน้าที่ ที่กองทัพเรือ ได้รับมอบหมาย และการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง

ทั้งนี้ ขีดความสามารถทั่วไปของเรือดังกล่าว มีความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ ไม่ต่ำกว่า 27 นอต
ปฏิบัติการทางเรือได้อย่างต่อเนื่องในทะเลได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว