ปธ.วุฒิสภา เผย ถอดถอนนายกฯ 30-45 วัน

ปธ.วุฒิสภา เผย ถอดถอนนายกฯ 30-45 วัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประธานวุฒิสภา เผย ใช้เวลา 30-45 วัน ถอดถอน นายกรัฐมนตรี หาก ป.ป.ช. ชี้มูลส่งเรื่องกลับมา ขณะองค์ประชุมต้องได้ 71 คน หากไม่ครบสั่งเลื่อนเปิดใหม่ได้

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายกรัฐมนตรี คดีทุจริตรับจำนำข้าว และหลังส่งกลับมาให้ทางวุฒิสภา เพื่อดำเนินการเปิดประชุมพิจารณาถอดถอนนั้น ในขั้นตอนของวุฒิสภาจะใช้ระยะเวลา 30 - 45 วัน โดยต้องใช้เสียง 3 ใน 5 ของจำนวน ส.ว. เท่าที่มีอยู่ในการถอดถอน ขณะเดียวกัน ไม่ห่วงจำนวน ส.ว. จะไม่ครบองค์ประชุม เพราะขณะนี้ จำนวน ส.ว.มีอยู่ 142 คน เนื่องจากได้ลาออกไป 8 คน แต่หาก ส.ว.ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลถอดถอน คดีแก้ที่มา ส.ว. ขัดมาตรา 68 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมและนับองค์ประชุมได้ปกติ แต่จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือลงมติถอดถอน นายกรัฐมนตรี ได้

อย่างไรก็ดี ในวันเปิดประชุม จะต้องมี ส.ว. ร่วมลงชื่ออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 71 คน และถ้าไม่ครบจำนวนสามารถสั่งเลื่อนออกไปได้อีกครั้งละ 30 นาที แต่หากในวันนั้นยังมาไม่ครบองค์ประชุม ประธานก็จะสั่งเลื่อนเปิดประชุมในวันอื่นแทนตามกรอบเวลา