พัทลุงทำพิธีทำขวัญข้าวระลึกถึงแม่โพสพ

พัทลุงทำพิธีทำขวัญข้าวระลึกถึงแม่โพสพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้ว่าฯ พัทลุง นำเกษตกร ทำพิธีทำขวัญข้าว เพื่อสร้างจิตสำนึกระลึกถึงแม่โพสพ

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง ว่า ที่บริเวณทุ่งนาบ้านหลักโยชน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ กว่า 200 คน ได้ร่วมกันทำพิธีทำขวัญข้าวขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกระลึกถึงแม่โพสพ และประเพณีทำขวัญข้าว เป็นพิธีสำคัญของ
ชาวนา เมื่อต้นข้าวแตกกอเขียวงอกงามแล้วจึงทำพิธี “ขวัญข้าว” เพื่อเป็นการขอบคุณและเอาใจแม่โพสพ
ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา พอถึงเดือนสาม ชาวนาใน จ.พัทลุง จะเริ่มเกี่ยวข้าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ปีนี้ จ.พัทลุง ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ชาวนาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
จนทำให้นาข้าวส่วนหนึ่งได้รับความเสียหาย แต่ก็ยังโชคดีส่วนหนึ่ง นาข้าวที่เหลือมีการเจริญเติบโตงอกงาม
ดี และกำลังออกรวง เพื่อเป็นการขอบคุณแม่โพสพ ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา จึงได้ทำพิธีขวัญข้าวขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร ได้ตระหนักในคุณค่ารักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นมรดกอันทรงมีคุณค่าต่อไป