ดัชนีอุตสาหกรรมทุบสถิติต่ำสุดรอบ5ปี

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย เดือนธ.ค.51 ว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 62.9 เป็นระดับต่ำสุดในรอบปี51 และยังต่ำสุดนับจากจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมช่วง 5 ปี โดยดัชนีส.อ.ท.เมื่อปี51 สร้างสถิติต่ำสุดถึง 2 ครั้งในปีเดียวกัน โดยปรับตัวลดลงจากเดือนพ.ย.ที่ระดับ 71.8 เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก การเมืองในประเทศ และปัญหาการปิดสนามบิน โดยอุตสาหกรรม 28 กลุ่มจากทั้งหมด 39 กลุ่มมีค่าดัชนีปรับลดลงต่ำกว่า 100 ซึ่งเป็นค่าปกติ ส่วนดัชนีคาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้ายังอยู่ในระดับต่ำเพียง 71.9 ลดลงเมื่อเทียบกับปีกก่อนที่อยู่ระดับ 98.1 เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจนปัญหาการเมือง อย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนธ.ค.มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ผู้ประกอบการหวังว่าสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลายไปได้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด