แบงก์พาณิชย์กำไรพุ่ง

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยถึงผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 11 แห่ง ในปี51 ว่า มีกำไรสุทธิรวม 80,579.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75,409.90 ล้านบาท หรือ 1,458.64% เมื่อเทียบกับในปี 50 ที่มีกำไรสุทธิรวม 5,169.88 ล้านบาททั้งนี้ธนาคารส่วนใหญ่สามารถกลับมามีกำไรได้ในปี 51 จากปี 50 ที่มียอดขาดทุนอย่างหนัก โดยธนาคารที่มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นมากสุด คือ ธนาคารนครหลวงไทย มีกำไรเพิ่มขึ้น 303.43% รองลงมาคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีกำไรเพิ่มขึ้น 222.65 % และธนาคารทหารไทย มีกำไรเพิ่มขึ้น 100.97%

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด