ส่งอัยการตีความรถดับเพลิงด่วน ก่อนชำระเงินงวดที่ 5

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 มกราคม ภายหลังหารือกับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัด กทม. ถึงปัญหารถและเรือดับเพลิง กทม. มูลค่า 6,687 ล้านบาท ที่ศาลาว่าการ กทม. ว่า วันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ ครบกำหนดต้องชำระค่ารถดับเพลิง งวดที่ 5 วงเงิน 790 ล้านบาท ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สรุปสำนวนให้ฟ้องศาลเพื่อยกเลิกสัญญา ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียรูปคดี กทม.จึงทำหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุด หารือในประเด็นต่างๆ อาทิ หากจ่ายงวดต่อไปจะเป็นปัญหาต่อคดีในขั้นตอนสุดท้าย หากสัญญาเป็นโมฆะคืนสู่สภาพเดิมหรือไม่ และต้องจ่ายงวดที่ 5 ตามสัญญาแอล/ซีบังคับหรือไม่ เป็นต้น ขณะนี้ยังเหลือเวลาก่อนชำระเงินอีกราว 20 วัน จึงขอให้อัยการเร่งพิจารณาเรื่องนี้ด่วน ส่วนเรื่องการฟ้องคดีนั้น ล่าสุดทราบว่าอัยการได้แจ้ง ป.ป.ช.กลับไปว่าสำนวนไม่สมบูรณ์ 8 ข้อ ระหว่างนี้จึงยังไม่ถึงขั้นตอนการฟ้องคดี จนกว่าจะมีข้อสรุปในประเด็นที่ท้วงไปก่อน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด