บางกะปิ นับคะแนนเสร็จแล้ว ผู้ใช้สิทธิ์น้อย

บางกะปิ นับคะแนนเสร็จแล้ว ผู้ใช้สิทธิ์น้อย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


หน่วยเลือกตั้งที่ 84 - 86 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ นับคะแนนเสร็จแล้ว ผู้มาใช้สิทธิ์น้อยมาก

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป หน่วยเลือกตั้งที่ 84 - 86 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ เขตเลือกตั้งที่ 15 กรุงเทพมหานคร สถานที่เลือกตั้งที่โรงเรียนบ้านบางกะปิ ล่าสุด ได้ปิดหีบเลือกตั้ง และนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีประชาชนและตัวแทนพรรคการเมือง เข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน ผลสรุปจาก 3 หน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ หน่วยเลือกตั้งที่ 84 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 560 คน มาใช้สิทธิ์ 115 คน ผลคะแนนแบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่ง พรรคเพื่อไทย 83 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12 ใบ บัตรเสีย 3 ใบ หน่วยเลือกตั้งที่ 85 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 559 คน มาใช้สิทธิ์ 146 คน ผลคะแนนแบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งพรรคเพื่อไทย 90 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 29 ใบ บัตรเสีย 2 ใบ และหน่วยเลือกตั้งที่ 86 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 552 คน มาใช้สิทธิ์ 124 คน ผลคะแนนแบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งพรรคเพื่อไทย 81 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24 ใบ บัตรเสีย 2 ใบ

ส่วนแบบแบ่งเขตหน่วยเลือกตั้งที่ 84 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 560 คน มาใช้สิทธิ์ 115 คน อันดับหนึ่ง ได้ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย 85 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14 ใบ บัตรเสีย 10 ใบ หน่วยเลือกตั้งที่ 85 มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 559 คน มาใช้สิทธิ์ 146 คน อันดับหนึ่งได้ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย 93 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15 ใบ บัตรเสีย 7 ใบ และหน่วยเลือกตั้งที่ 86 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 552 คน มาใช้สิทธิ์ 124 คน อันดับหนึ่ง ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย 81 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 27 ใบ บัตรเสีย 8 ใบ