กกต.แถลงการณ์ค้านพ.ร.ก.ฉุกเฉินส่อผิดกม.ลต.

กกต.แถลงการณ์ค้านพ.ร.ก.ฉุกเฉินส่อผิดกม.ลต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เลขาฯ กกต. แถลงการณ์ คัดค้าน รัฐบาล ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่อผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ เหตุมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคนรัฐบาลร่วมด้วย

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดเผยถึงแถลงการณ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลในขณะนี้ โดยระบุว่า ทาง กกต.ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมและดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ เห็นว่า การออกพระราชกำหนดดังกล่าว ปรากฏชัดว่า ผู้สั่งการเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง รวมไปถึงการหาเสียงการเลือกตั้ง และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 181 และข้อ 4 (1) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐในการกระทำการซึ่งสงผลต่อการเลือกตั้ง ทาง กกต. จึงขอเสนอแนะให้ผู้ที่ออกข้อกำหนดในพระราชกำหนดดังกล่าวนั้นควรคำนึงถึงการกำหนดนโยบายหรือการใช้ทรัพยากรของรัฐที่อาจส่งผลกระทบในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรม ฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!