กกต.ยื่นศาลเลื่อนลต.ชี้อำนาจระหว่างองค์กร

กกต.ยื่นศาลเลื่อนลต.ชี้อำนาจระหว่างองค์กร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เผย กกต.ยื่นศาล รธน.ตัดสินเลื่อนวันเลือกตั้ง เป็นการชี้อำนาจระหว่างองค์กร

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงแนวทางในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งหลังหารือกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับปัญหาในการเลือกตั้งว่า ทางที่ปรึกษาได้มีความเห็นเสนอให้ควรที่จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่รัฐบาลยืนยันว่าไม่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ ซึ่งต่อมาทาง กกต.เห็นว่า สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ ถือเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญมาตรา 214 ที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยได้ โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความ ถึงอำนาจในการออกพระราชกฤษฎีกาเลื่อนวันเลือกตั้ง ว่าเป็นขององค์กรใด ทั้งนี้ ทราบว่า สำนักงาน กกต.จะได้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่า การขอทูลเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเลื่อนวันเลือกตั้งได้เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความครั้งนี้จะเป็นการชี้อำนาจระหว่างองค์กรซึ่งหากศาลยืนยันว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลก็จะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีอำนาจในการเลื่อนวันเลือกตั้งได้ แต่จะต้องมารับผิดชอบหากไม่ยอมดำเนินการ

ส่วนการออกประกาศเลื่อนวันลงคะแนนของ กกต.นั้น ระบุว่า มาตรา 78 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.นั้น ทาง กกต.สามารถเลื่อนวันลงคะแนนได้ เนื่องจากมีเหตุอื่นๆ ที่เกิดก่อนวันเลือกตั้ง เพราะมองว่าปัญหาขณะนี้ คือ การที่ กปน.มีไม่ครบ อีกทั้งยังจัดหาสถานที่เลือกตั้งไม่ได้