ชง2แพ็กเกจอุ้มเกษตร-ท่องเที่ยว วงเงิน2.9หมื่นล้าน-พร้อมขจัดอุปสรรคลงทุน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 20 มกราคมนี้ พิจารณาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพระดับราคาสินค้าเกษตรและแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว วงเงินรวมประมาณ 29,160.75 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนมาตรการรักษาเสถียรภาพระดับราคาสินค้าเกษตร จะใช้วงเงินรวม 13,580.75 ล้านบาท เพื่อเพิ่มปริมาณรับจำนำสินค้าเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา แบ่งเป็น 1.เพิ่มปริมาณรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีก 2.5 แสนตัน จากเดิม 7.5 แสนตัน วงเงิน 2,310.75 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้จำนวน 2,125 ล้านบาท และเงินจ่ายขาดอีก 185.75 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2552

2.ปาล์มน้ำมัน ด้วยการเพิ่มปริมาณมูลภัณฑ์กันชนอีก 1 แสนตัน จากเดิมที่ดำเนินการอยู่ 1 แสนตัน วงเงิน 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้เงินกู้ 2,500 ล้านบาท และเงินจ่ายขาดอีก 500 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 มีนาคม-31 ตุลาคม 2552 และ 3.รับซื้อยางพาราสดและยางแผ่นดิบเพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน 2 แสนตัน วงเงิน 8,270 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้เงินกู้ 8,000 ล้านบาท จ่ายให้แก่สหกรณ์แบบปลอดดอกเบี้ย เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกร และเงินจ่ายขาดอีก 270 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2552

ส่วนแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว จะเสนอให้ ครม.พิจารณาคำขอใช้งบประมาณ โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 15,580 ล้านบาท

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถากับนักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติกว่า 600 คน ในเวทีนายกฯ พบนักลงทุน เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า ขอให้นักลงทุนมั่นใจในความมั่นคงทางการเมืองของรัฐบาล แม้ที่ผ่านมาหลายฝ่ายจะเป็นห่วงเรื่องการเมือง แต่หลังจากที่มีการเลือกตั้งซ่อม ในวันที่ 11 มกราคม รัฐบาลก็มีเสถียรภาพมากขึ้น จากนี้ไปรัฐบาลจะเร่งมุ่งขยายด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไปในระยะกลางและยาว รวมทั้ง สัญญาจะปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคขั้นตอนการล่าช้าและกฎหมาย ตลอดจนเร่งออกมาตรการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมีแผนจะกู้เงินเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

รายการคม-ชัด-ลึกตอน-เมื่อโลกได้ โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ

Change หรือ เปลี่ยน คือ สโลแกนสั้นๆ เพียงคำเดียวของ บารัก โอบามา ซึ่งส่งให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ท่ามกลางความคาดหวังของทั้งคนอเมริกา และคนทั้งโลกว่า โอบามาจะก้าวเข้ามาเปลี่ยนสหรัฐ และโลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด