ก.พลังงานเตรียมวัดน้ำมันคงเหลือทุกปั้ม 31ม.ค.นี้

นายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดมาตรการ 6 เดือนของรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันสิ้นเดือนนี้ ซึ่งรัฐบาลไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวออกไป ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันจะปรับราคาเพิ่มขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ กระทรวงพลังงานจึงเตรียมออกต้องตรวจวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือ ณ คลังน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการทุกรายทั่วประเทศ เพื่อเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากส่วนต่างของราคาน้ำมันขายปลีกที่ปรับเพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ

นายเมตตา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันและเจ้าของสถานีบริการทุกแห่งทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการที่จะเข้าไปตรวจวัดปริมาณน้ำมันที่เหลือ ตั้งแต่เวลา 24.00 น.ของวันที่ 31 มกราคมนี้ ทั้งนี้ผู้ค้าน้ำมันต้องหยุดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่เวลา 24.00 น.ในวันดังกล่าว จนกว่าเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัด และแจ้งปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง ซื้อขาย หรือได้มาก่อนเวลา 24.00 น. รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับฝาก (ถ้ามี) มาที่กรมธุรกิจพลังงานไม่เกินวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือ และไม่หยุดจำหน่ายน้ำมันตั้งแต่เวลา 24.00 น.ของวันที่ 31 มกราคม หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดเสร็จ จะมีความผิดตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 คือ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด