นิติธรปราศรัยโจมตีสหรัฐ-ทูตประจำประเทศไทย

นิติธรปราศรัยโจมตีสหรัฐ-ทูตประจำประเทศไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'นิติธร' ปราศรัยโจมตี สหรัฐอเมริกา และ 'คริสตี้ เคนนีย์' เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย พร้อมเรียกร้องให้ ผู้นำสหรัฐฯ สั่งย้ายทูตออกจากประเทศไทยโดยด่วน

นายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ได้กล่าวปราศรัยโจมตีประเทศสหรัฐอเมริกา และ นางคริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ว่า หากผู้ใดจะเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมขอคัดค้านกรณีที่รัฐบาลจะให้กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา มาสร้างฐานทัพเรือในประเทศไทยให้ถึงที่สุด เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่มีความโปร่งใส มีการทุจริตรับเงินใต้โต๊ะ พร้อมกับเรียกร้องไปยังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ให้ย้ายเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย คนดังกล่าวให้ออกไปจากแผ่นดินไทย และหลังจากนี้ คปท. จะมีการไปเยี่ยมสถานทูตประเทศอื่นๆ เช่น นิวซีแลนด์ และอังกฤษ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการชุมนุม

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปราศรัย ผู้ชุมนุมได้ร้องเพลงชาติไทยอีกครั้งและเชิญธงชาติลงจากยอดเสา และเดินทางกลับที่ชุมนุม โดยไม่มีเหตุวุ่นวาย