7องค์กรเอกชนเห็นพ้องนปช.ไม่ต้องการแตกแยก

7องค์กรเอกชนเห็นพ้องนปช.ไม่ต้องการแตกแยก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เครือข่าย 7 องค์กรภาคเอกชน เห็นพ้อง นปช.ไม่ต้องการเห็น ปท.แตกแยก ควรให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมาย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย 7 องค์กรภาคเอกชน กับ นปช.ในวันนี้ มีมุมมองจุดเดียวกันคือ ไม่ต้องการเห็นความแตกแยกเกิดขึ้นในประเทศไทย และต้องการเห็นความสันติสุข มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามกฎหมาย ส่วนจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้หรือไม่นั้นไม่ทราบเพราะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเพียงพอ แต่นักธุรกิจก็ต้องการเห็นการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เพราะขณะนี้ผลกระทบจาก การเมืองทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายไปมากแล้ว หวังให้มีการเจรจา และไม่ต้องการเห็นการปะทะกันของมวลชนเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ภาคเอกชนยังไม่ได้ข้อยุติหรือข้อสรุปใด และเวทีกลางจะจัดขึ้นอีกหรือไม่ยังต้องประเมิน
ก่อน ส่วนการปฏิรูปประเทศคงไม่สามารถปฏิรูปได้ทั้งหมด แต่เรื่องใหญ่ที่ต้องดำเนินการคือปฏิรูปให้การเลือก
ตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรม