ศุภรัตน์ขอความเป็นธรรม ป.ป.ช. โบ้ยความผิดของ ก.พ.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และร่วมแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมกับนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยนายศุภรัตน์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังถึงการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ลงมติว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงว่า ตนมีเหตุผลเพียงพอที่จะยื่นเรื่อง เนื่องการทำงานต้องพยายามทำให้ถูกต้องและดี จึงต้องการได้รับความเป็นธรรม

เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมกระทบกับความรู้สึกของข้าราชการกระทรวงการคลังพอสมควร เนื่องจากที่ผ่านมาผมได้ทำงานตามหลักการที่ระบุไว้ ไม่ได้บิดพลิ้ว กรณีที่มีการคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติ ก็เป็นเรื่องของกฎที่ออกมาใหม่ อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นเพราะผม แต่เป็นผลจากคณะกรรมการข้าชการพลเรือน (ก.พ.) ที่มีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เลขาธิการ ก.พ.ขณะนั้น เป็นประธาน มีมติเห็นชอบร่วมกันในการออกหนังสือเวียน นายศุภรัตน์ กล่าวและว่า หลังจาก ป.ป.ช.มีมติ ตนลางานเพียง 2 วัน คือวันที่ 15-16 มกราคม และมาทำงานปกติตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม โดยอยู่ระหว่างรอว่า ป.ป.ช.จะทบทวนมติหรือไม่

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด