บุญจงลั่นจะปิดดีทีวีทันที หากพบว่ามีการหมิ่นสถาบัน

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมดีทีวีว่า หากตรวจสอบพบว่ามีเนื้อหาหรือถ้อยคำหมิ่นสถาบัน ก็ต้องดำเนินการปิดทันที เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก แต่เห็นว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการดำเนินการ หากอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และไม่สร้างความแตกแยกให้กับสังคม ส่วนการดำเนินการตรวจสอบนั้น ยืนยันว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งเอเอสทีวีและดีทีวี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ข้าราชการตำรวจล่ารายชื่อถอดถอนองค์กรอิสระว่า เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญ เพราะตำรวจถือเป็นคนไทยคนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด