แวดวงราชภัฏ

ยอดฉัตร yoodchat@gmail.com

....แวดวงราชภัฏ ขานรับคำขวัญ วันครู 16 มกราคม ปี 2552 ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู แต่สำหรับของขวัญที่ สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการกพฐ.เตรียมเสนอให้ครูป.ตรี ที่บรรจุใหม่มากกว่าข้าราชการอื่นนั้น จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศธ. คงไม่ถูกใจแน่นอน กับเหตุผลที่ว่า ไหนๆ ก็จะมีการปฏิรูปการศึกษารอบสองแล้ว ควรปรับเพิ่มเงินเดือนแรกให้ เพื่อจูงใจคนดี คนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครู (ฮา)

....ขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ ผศ.ดร.ยี่ จง รองอธิการบดี ม.ครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ในโครงการ 1+3 ขยายเวลาเรียนในไทยนานขึ้น รศ.มานพ พราหมณโชติ อธิการ บดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม มองการณ์ไกลที่จะให้นักศึกษาจีนมาเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมไทยให้นานขึ้น โดยเรียนที่จีน 1 ปี ในไทย 3 ปี

....ใครอยากเป็นอธิการบดี ม.ราชภัฏนคร ปฐม แทน ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีที่ต้องไปเป็นอธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบุรี ผศ.สนิท ชุนดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการเลขานุการคณะกรรมการสรรหา อดีตอธิการบดีที่นั่น อยากให้แจ้งความจำนงภายใน 26 ม.ค. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและทาบทามให้ไปแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม ในวันที่ 28 ม.ค. รับรองว่ารู้ผลไม่เกินสิ้นเดือนนี้

....เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดี ความเป็นสามัคคี ความเป็นระเบียบวินัย และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานเสลภูมิสัมพันธ์ ศิลานครเกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่าง 27-31 ม.ค.52 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ของแต่ละหน่วยงาน คนทั่วไปเข้าชมได้ไม่เสียอัฐ

....เตรียมเข้าไปมีส่วนร่วมกับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้แนวคิดทฤษฎี ทางด้านนวัตกรรมการบริหารการพัฒนา ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ขออนุญาต รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี นำบัณฑิตในหลักสูตรลงประสานสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนเขตดุสิต กทม. เพื่อเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งอนาคต

....ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยา ลัย 8 อัตรา นักวิชาการการเงินและบัญชี 2 อัตรา นักวิชาการบริการสุขภาพนักศึกษา 1 อัตรา นักวิชาการชีววิทยา 1 อัตรา เจ้าหน้าที่เทคนิค 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ยามรักษาการณ์ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 1 อัตรา สนใจโทร.0-5388-5333 หรือโหลดใบสมัครได้ทาง www.cmru.ac.th หมดเขตรับสมัคร 23 ม.ค.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด