คมนาคมชงหมื่นล้านแก้เสียงดังสุวรรณภูมิ

นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย (ไตรภาคี) เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง ว่า คาดว่าภายในเดือน ก.พ. 52 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จะจัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมดมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ และในสัปดาห์หน้ากระทรวงคมนาคมจะนำเสนองบประมาณในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชนวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท ให้ครม.พิจารณา เพื่อให้ดำเนินการต่อไป

เงินที่จะใช้จ่ายค่าชดเชยฯ ให้ประชาชนขณะนี้เรื่องอยู่ที่กระทรวงคมนาคมแล้ว แต่ก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงยังไม่ได้เสนอให้ครม.ส่วนประชาชนที่มีการยื่นฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยนั้น ในเดือนก.พ.ประชาชนตกลงพอใจในค่าชดเชย ที่ทอท. เสนอ ก็ขอให้ยกฟ้องและรับค่าชดเชยได้ นายสุรชัย กล่าว

นายสุรชัย กล่าวว่า ขณะนี้ ทอท.อยู่ระหว่างสำรวจและประเมินราคาที่ดิน จัดทำแผนการจ่ายค่าชดเชยเพื่อปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเสียงระหว่าง 30-40 NEF หรือ 60-70 เดซิเบล แต่ในส่วนของผู้ที่ต้องการจะขายและให้ทอท.รับซื้อนั้น จะต้องเสนอเรื่องให้ครม.พิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร หรือนำเงินจากส่วนไหนมาจ่ายค่าชดเชยให้ประชาชน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด