ลุยจับแก๊งก๊อบไอเดีย

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกรมศุลกากร เข้มงวดและแจ้งเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางในกลุ่มประเทศยุโรป จะต้องระมัดระวังการนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปในกลุ่มประเทศดังกล่าว ที่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายของยุโรป และมีโทษที่แตกต่างกัน เช่น ฝรั่งเศส มีโทษสูงสุดจำคุก 3 ปี ปรับสูงสุด 300,000 ยูโร หรือ 14 ล้านบาท อิตาลี โทษสูงสุดปรับ 10,000 ยูโร หรือ 4.7 แสนบาท ดังนั้น จึงจะมีการติดคำเตือนในท่าอากาศยานของไทย 6 แห่ง ส่วนการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหลังจากนี้จะเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ปัญหานี้ลดลง แต่ยอมรับว่า คงจะหมดไปทั้งหมดได้ยาก แต่จะพยายามรณรงค์และปราบปรามจนถึงที่สุด

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด