จี้ธุรกิจเร่งยกระดับบัญชีเทียบชั้นสากล

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจในฐานะที่มีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง เตรียมโครงการผลักดันธุรกิจให้มีการกำกับกิจการที่ดี และจัดสรรข้อมูลทางการเงินให้น่าเชื่อถือ โดยเร่งรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2550 และเป็นข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานบัญชีซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทย และต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามาร่วมทุนในบริษัทของไทย

ปี52 ได้ตั้งเป้าหมายที่จะนำธุรกิจที่อยู่ในบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ซึ่งเป็นการทำรายงานทางการเงินฉบับใหม่ อีกจำนวน 5.5 แสนราย เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับสากล คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี โดยที่ผ่านมามีบริษัทที่ได้รับการรับรองไปแล้วจำนวน 9 แห่ง และจะมีการตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจหากมีการตบแต่งบัญชีก็จะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นายอลงกรณ์ กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด