หั่นงบพาณิชย์ฉุดส่งออกติดลบ

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์พอใจในงบประมาณที่ได้รับจำนวนเพียง 1,000 ล้านบาท จากงบประมาณกลางปี52 ทั้งสิ้น 1.15 แสนล้านบาท แม้เงินจะน้อยแต่ต้องใช้ให้พอ โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะนำมาใช้ในโครงการเรนโบว์ โปรเจ็กต์ช่วยเหลือแรงงานที่ตกงาน 1 แสนคน ภายใน 3 เดือน และนำไปใช้ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน แม้ว่างบประมาณที่กระทรวงพาณิชย์ได้มาจะน้อย แต่ยังสามารถใช้งบกลางอีกส่วนหนึ่งร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น งบกลางที่เกี่ยวกับการโรดโชว์ รัฐบาลไม่ได้จัดสรรให้แต่ละกระทรวง แต่จัดเป็นงบกองกลาง ที่ทุกหน่วยต้องใช้ร่วมกันเพื่อความประหยัด

นอกจากนี้ในส่วนของงบปกติปี52 อาจมีการนำออกมาใช้ในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากการบริหารงานต้องใช้แผนในภาวะฉุกเฉิน หากรองบกลางปีอาจช้าเกินไป ส่วนงานที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เช่น ธงฟ้า การจัดงานแสดงสินค้า

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การขอจัดสรรงบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งออกให้ขยายตัว 3-5% แต่เมื่อได้รับจัดสรรเพียง 1,000 ล้านบาท ทำให้แผนการจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ต้องสะดุดลงทันที โดยเฉพาะการส่งออกไทยปีนี้อาจขยายตัวติดลบ การช่วยเหลือพืชเกษตรก็จะทำได้น้อยลง ส่วนการช่วยแก้ไขปัญหาคนว่างงานจากวิกฤตเศรษฐกิจจะทำได้ไม่คล่องตัว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด