กนง.ฉีดยาแรงเฉือนดอกเบี้ยอีก0.75% ต่ำสุดรอบ3ปี10เดือน-รับมือเศรษฐกิจไทยถดถอย

น.ส.ดวงมณี วงศ์ประทีป ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน หรือดอกเบี้ยนโยบายลง 0.75% จาก 2.75% มาอยู่ที่ 2% ซึ่งต่ำสุดในรอบ 3 ปี 10 เดือนนับจาก 2 มี.ค. 48 อยู่ที่ 2.25% เนื่องจากวิกฤตการเงินโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมจนชะลอตัวอย่างรุนแรง รวมถึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยหดตัว การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากความเชื่อมั่นที่เปราะบาง เป็นความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

นอกจากนี้ กนง.เห็นว่าปัจจุบันเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำจากราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลง แต่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศอ่อนแอลงมากทำให้ความเสี่ยงด้านการขยายตัวเศรษฐกิจมีสูง จึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ส่วนการดำเนินนโยบายการคลังในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบกลาง 115,000 ล้านบาทให้ได้ตามเป้า 100% และการเบิกจ่ายงบประมาณตามปกติให้ได้ตามเป้า 94% จะต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลชัดเจน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการทุกด้านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขณะนี้เชื่อว่าการเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น จะเอื้อให้ภาครัฐสามารถดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น นโยบายการคลังจึงเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายการเงินจะเป็นตัวเสริม หากเศรษฐกิจมีความเสี่ยง กนง.พร้อมจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง แต่จะส่งผ่านไปยังธนาคารพาณิชย์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามกนง.หรือไม่ ขึ้นอยู่กับต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) แต่ละแห่ง แต่ยืนยันสภาพคล่องในระบบยังมีเพียงพอต่อการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่รัฐบาลก็มีแนวทางค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อให้เงินถึงมือภาคเอกชน ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยแท้จริงหรือดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 3.02% และดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่อยู่ที่ 6.3% น.ส.ดวงมณี กล่าว

ด้านนางอัจนา ไวความดี รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพนโยบายการเงิน ธปท. กล่าวว่า ปีนี้โอกาสที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะติดลบคงไม่มี อีกทั้งไม่เห็นสัญญาณการเกิดปัญหาเงินฝืด เพราะเงินเฟ้อไม่ได้ติดลบทุกเดือนต่อเนื่อง แต่เป็นการติดลบในบางเดือนและบางไตรมาสเท่านั้นตามความต้องการน้ำมันที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งไม่ได้ติดลบทุกเดือนต่อเนื่อง

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลดดอกเบี้ยลงครั้งนี้ น่าจะเป็นการเสริมสภาพคล่องภาพรวมธุรกิจและลดภาระค่าครองชีพ ทำให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเริ่มมีความหวัง แต่มาตรการต่างๆ ที่ออกมาจะต้องมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ระบุว่า แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแรงหนุนหลังจากที่กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่เครื่องชี้เศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศออกมาในช่วงหลายเดือนข้างหน้า อาจจะสะท้อนถึงแนวโน้มการถดถอยของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้กนง.ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะถัดไปเพื่อดูแลเศรษฐกิจ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด