ศุภชัยจี้รัฐหนุนมันสำปะหลังโกอินเตอร์ กู้ชีพเกษตรกร

นายศุภชัย พาณิชภักดิ์ เลขาธิการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)กล่าวเมื่อวันที่ 15 มกราคม ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่องวิกฤตการณ์อาหารและพลังงาน ในงานประชุมมันสำปะหลังนาชาติ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับสูงในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มอาหาร ทั้งนี้ในกลุ่มของมันสำปะหลังไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 3.782 ตัน ซึ่งสูงเป็นอันดับ2 ของโลก ควรใช้โอกาสนี้ในการขยายการลงทุนด้านเทคโนโลยี การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก ซ็นที่ต้องการทั่วโลกและเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเสนอให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือผู้ผลิตรายย่อย ในเรื่องต้นทุนการผลิต ในโครงการผลิตปุ๋ยในประเทศ ไม่ให้ราคาปุ๋ยผูกขาดเฉพาะผู้ค้าไม่กี่รายทั้งในและต่างประเทศ เพราะมาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรใช้ไม่ได้ผลในระยะยาว แต่ต้องมีการปรับโครงสร้างการผลิต โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษากับเกษตรกร การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย

อย่างไรก็ตามแนวโน้มราคาน้ำมันในปีนี้น่าจะอยู่ที่ 50-70 เหรียญ/บาร์เรล ซึ่งจะผลักดันในราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีระดับสูง โดยประเทศที่มีโครงสร้างกรเกษตรที่ดีก็จะได้รับประโยชน์ ซึ่งเชื่อว่าการค้าในเอเชียจะฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลัง

กรณีการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลควรทำให้ช่วงครึ่งปีแรกอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินและการคลังอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามให้ความเป็นห่วงกรณีดำเนินมาตรการโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ยกเว้นโครงการต่อเนื่อง ที่อาจจะไม่ก่อให้เกิดการสร้างงานเท่าที่ควร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานและงบประมาณสูง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด