สสว.หนุนเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

นายภักดิ์ ทองส้ม รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงถึงแผนการดำเนินงานปี52 ว่า ในปี52 แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จะเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการ คือ กลุ่มที่อาจจะต้องเลิกกิจการ และกลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวของเอสเอ็มอี (จีดีพีเอส เอ็มอี) จะโตขึ้น 1-1.5% โดยจะมีจำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประมาณ 2.42 ล้านราย ขยายตัว 0.53% หรือเพิ่มขึ้น 1.23 หมื่นราย

ทั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 5,963 ราย แบ่งเป็นได้รับผลประโยชน์โดยตรง คือเข้าร่วมโครงการ 2,740 ราย ทางอ้อม คือเข้าฟังสัมมนา ขอรับข้อมูล 3,223 ราย จำนวนสถานประกอบการ 1,470 ราย และทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่ม 6.9 หมื่นบาท มีการจ้างงานเพิ่ม 3,500 คน คงสภาพการจ้างงาน 1.1 หมื่นคน ลดต้นทุนได้ 100 ล้านบาท เกิดการลงทุนเพิ่ม 82.5 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 5,600 ล้านบาท

(กรอบบ่าย)

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด