ดัชนีเชื่อมั่นกระเตื้องรอบ 5 เดือน

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนธ.ค.ว่าดัชนีความเชื่อมั่นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคตทุกรายการปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนส.ค.51 เป็นต้นมา ประกอบด้วยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 67.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย. ที่ระดับ 67.1 ดัชนีโอกาสในการหางานทำอยู่ที่ระดับ 68 เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย.ซึ่งอยู่ที่ระดับ 67.9 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 88.8 เพิ่มจากเดือนพ.ย. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 87.8 จากการปรับตัวดีขึ้นในทุกรายการ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นขอผู้บริโภคประจำเดือนธ.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 74.2 ในเดือนพ.ย. เป็น 74.8 ในเดือนธ.ค.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด