นายกจีนถกสภาไทยชมแก้น้ำท่วม-คุยยิ่งลักษณ์เซ็นMOU6ฉ.

นายกจีนถกสภาไทยชมแก้น้ำท่วม-คุยยิ่งลักษณ์เซ็นMOU6ฉ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประธานรัฐสภา ให้การรับรองนายกรัฐมนตรีจีน และคณะ พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ ชมไทยแก้น้ำท่วมดี โวเชื่อมสัมพันธ์สู่การพัฒนา ระบุคุย ''ยิ่งลักษณ์'' ลงนาม MOU 6 ฉบับ พัฒนารถไฟความเร็วสูง หนุนอุตสาหกรรมยางพารา

บรรยากาศการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาข้อตกลงในการขนส่งคนและสินค้าข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 190 ที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ขณะนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้สั่งพักการประชุม เพื่อตอนรับการเดินทางเยือนรัฐสภาไทย ของ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และ นายหลี่ เค่อเฉียง ได้เดินทางมาถึงรัฐสภาแล้ว โดยเข้าสักการะพร้อมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาในเวลา 16.15 น. ซึ่งจะใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ประมาณ 15 นาที


ปธ.รัฐสภารับรองนายกรัฐมนตรีจีนและคณะ

บรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภา ล่าสุดได้ปิดการประชุมแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อตกลงในการขนส่งคนและสินค้าข้ามแดนระหว่างประเทศไทย จีน และ ลาว 477 : 0 ซึ่งก่อนหน้านี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาให้การรับรอง นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะในโอกาสมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดย นายกรัฐมนตรีจีน ได้หารือข้อราชการกับประธานรัฐสภา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ขณะที่ความสัมพันธ์กับทางรัฐสภาไทย อยู่ในระดับที่ดี

นอกจากนี้ นายหลี่ เค่อเฉียง ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกรัฐสภาไทย โดยชื่นชมรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการเยือนไทยครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ที่จะร่วมพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการทูต โดยเมื่อเชื่อมภูมิภาคแล้ว จะมีการพัฒนาเชิงบวกที่เกิดประโยชน์หลายด้าน


นายกฯ เซ็น MOU 6 ฉบับ พัฒนารถไฟเร็วสูง-ยาง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศผสม จากนั้น ให้เกียรติเดินตรวจแถวทหาร ก่อนเข้าหารือข้อราชการแบบเต็มคณะ ซึ่งสิ่งที่ไทยต้องการผลักดัน คือ การขยายการค้าสินค้าเกษตรจากไทยไปจีนส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา พร้อมส่งเสริมการเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมในแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคให้จีนมีส่วนร่วม ในโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีจีน จะร่วมเป็นสักขีพยานมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ และลงนามความตกลง ไทย-จีน ร่วมกัน 6 ฉบับ อาทิ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยโครงการความร่วมมือระดับรัฐบาลด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ที่เชื่อมโยงกับการชำระค่าใช้จ่ายด้วยสินค้าเกษตร บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านพลังงาน 

จากนั้น แถลงข่าวร่วมกัน และจัดพิธีเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


นายกจีนลั่น5ปีนำเข้าข้าวไทยล.ตันชงเลิกวีซ่า

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวสุนทรพจน์ในห้องประชุมรัฐสภาไทย ว่าภายใน 5 ปีจีนจะนำเข้าข้าวไทย 1 ล้านตัน ที่จะขยายมากขึ้น และจะนำเข้ายางพาราเพิ่มเช่นกัน รวมถึงจะสร้างกลไกทางการจัดการที่สำคัญ เพื่อความร่วมมือทางสินค้าเกษตร พร้อมเสนอให้สร้างธนาคารที่จะสามารถใช้เงินตราระหว่างประเทศชำระหนี้ และสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งยังหวังว่านายกรัฐมนตรีไทยจะร่วมหารือตกลงความร่วมมือโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นรูปธรรมกับจีน ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของจีน ยังเสนอให้ยกเลิกวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของรัฐบาลไทย ซึ่งจะทำให้ประชาชนไปเดินทางไปจีนง่ายขึ้นติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!