ภตช. จี้ ป.ป.ช. เร่งดำเนินคดีทุจริตอาชีวะ

ภตช. จี้ ป.ป.ช. เร่งดำเนินคดีทุจริตอาชีวะ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ภตช. จี้ ป.ป.ช. เร่งดำเนินคดีทุจริตอาชีวะ เผย เอกสารการทุจริตกว่า 7,223 ล้านบาท

กลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ (ภตช.) นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการ ภตช. ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านนายสุชาติ ฉิมน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวและกิจการพิเศษ ป.ป.ช เพื่อขอให้เร่งรัดสรุปดำเนินคดีอาญา กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาชีวศึกษา ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 ปี 2555 จำนวน  884 ล้านบาท โดย นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ในวันนี้ ภตช. ได้เดินทางมายื่นเอกสารเพิ่มเติมกว่า 400 หน้า เกี่ยวกับการทุจริตในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินกว่า 7,223.8917 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมติให้นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และนายภูมิพิชญ์ วโรดมรุจิรานนท์ อดีตผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งนางสาวศศิธาราเป็น 1 ในอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษาของ ป.ป.ช. (อนุกรรมการ ป.ป.ช.) ทาง ภตช. จึงมีความจำเป็นต้องนำผลสรุปของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงฯ และข้อมูลใหม่เพิ่มเติม มายื่นต่อ ป.ป.ช. เพื่อนำไปรวมอยู่ในสำนวนดังกล่าว และให้การดำเนินการในชั้นอนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช. เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น