กกต.เผยติดสอบร้องพญาไทยังรับรองผู้ว่าฯกทม.ไม่ได้

นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ด้านบริหารงานเลือกตั้ง เปิดเผยถึงการรับรองผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เมื่อวันที่ 13 มกราคมว่า กกต.กทม.ยังไม่ส่งผลคะแนนมาให้กับ กกต.กลาง เนื่องจาก กกต.กทม.ยังขอพิจารณากรณีผู้ร้องเรียนการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่เขตพญาไทและจะมีการประชุมในวันที่ 14 มกราคม โดยจะดูว่าการที่กรรมการประจำหน่วยเปิดนับบัตรลงคะแนนเพื่อนับจำนวนยอดบัตรนั้นเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเป็นการเจตนาหรือไม่ ก่อนจะส่งให้ กกต.กลางประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ไม่ทราบว่า กกต.กทม.จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกนานเท่าใด แต่คงไม่กระทบต่อผลลำดับคะแนนของว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ กกต.กลางสามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้ภายใน 30 วันก่อนประกาศรับรองผลเลือกตั้งนั้นจะขัดต่อกฎหมายที่จะส่งมอบตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ภายใน 7 วัน หรือไม่ นายประพันธ์ กล่าวว่า คงไม่ขัด เพราะ พ.ร.บ.บริหารราชการ กทม.พ.ศ.2528 เป็นกฎหมายของกทม. เป็นคนละส่วนกับกฎหมายของ กกต.ที่บังคับใช้ภายหลัง คงไม่มีปัญหาอะไร