ครม.ผ่านแผนฟื้นฟู ศก.-อนุมัติงบกลางเพิ่ม1.15แสนล้าน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้อนุมัติแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามการเสนอของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2552 (งบกลาง) จำนวน 115,000 ล้านบาท โดยได้มีการกำหนดมาตรการตามหลักการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเพื่อหมุนเวียนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย มาตรการเพิ่มรายได้ ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐ จำนวน 19,000 ล้านบาท มาตรการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ 9,000 ล้านบาท มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยการต่ออายุโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ของรัฐบาลเดิม จำนวน 11,000 ล้านบาท มาตรการลดค่าครองชีพของกระทรวงพาณิชย์ 1,000 ล้านบาท มาตรการเรียนฟรี จำนวน 19,000 ล้านบาท และมาตรการดูแลประชาชนผู้ว่างงาน แยกเป็นโครงการเฉพาะจำนวน 6,900 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า มาตรการทั้งหมดจะเร่งจัดทำเป็นกฎหมายเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ในวันที่ 28 มกราคม เพื่อให้ผลักดันมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด