มท.2 เอาใจกำนัน-ผญบ.ชงขึ้นเงินเดือน 100%

ที่กระทรวงมหาดไทย นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการของบประมาณ เพื่อเพิ่มค่าตอบแต่ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล เท่าตัว หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ช่วยเหลืองานข้าราชการเป็นอย่างดี อีกทั้งยังต้องสนองนโยบายในการสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ซึ่งได้มีการเสนอของบไป 6,008 ล้าบาท แต่เรื่องนี้ยังต้องรอสภาอนุมัติอีกครั้งในการเปิดประชุมสามัญ ในวันที่ 26 มกราคม ซึ่งจะเสนอเรื่องนี้ในวันนั้นทันทีเพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่ยังไม่ทราบว่าทางสภาจะอนุมัติเม็ดเงินเต็มจำนวนหรือไม่ แต่ตนเชื่อมันว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องได้เงินในส่วนนี้แน่นอน

ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการนำเอานโยบายของรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มาใช้เพื่อที่จะซื้อฐานเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ นายบุญจง กล่าวว่า ไม่ได้เป็นการซื้อฐานเสียง และยอมรับว่าเอานโยบายของรัฐบาลชุดเดิมมาใช้ เพราะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใด หากมีนโยบายที่ดี มีประโยชน์ต่อประชาชน ก็จะต้องสานต่อ และต้องยอมรับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกที่สำคัญ ของกระทรวงมหาดไทย และประชาชนจะได้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาแล้วได้ทำงานเพื่อประชาชน ไม่ใช่มาอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้ ไม่ได้ทำอะไรให้ประชาชน มีแต่ความแต่แยก

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด