รัฐมนตรีว่าการคลังเชื่อกนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกรระทรวงการคลัง กล่าวเปิดเผย เมื่อวันที่ 14 มกราคมว่า ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยขณะนี้มีความชัดเจนว่า จะต้องปรับลดลง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ แต่อัตราที่เหมาะสมควรจะอยู่เท่าใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.ที่จะมีการประชุมกันในวันนี้ แต่ที่ผ่านมาได้ชี้แจง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบถึงภาวะเศรษฐกิจและให้เข้าใจถึงมาตรการทางการคลัง ที่รัฐบาลได้นำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย จะนำข้อมูลไปพิจารณาถึงความเหมาะสม และกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด