อดีตรองนายกฯชี้รบ.หว่าน2พันครั้งเดียว ไม่มีประโยชน์

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เห็นว่า นโยบายของรัฐบาลชุดนี้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ แต่ต้องทำอย่างบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง พร้อมกันและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนโดยเฉพาะนำเงิน 2,000 บาท แจกประชาชนซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะไม่เกิดประโยชน์นั้น ส่วนตัวเห็นว่าในหลายประเทศที่เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ ก็มีการทำกันในลักษณะนี้เพื่อให้เงินเข้าถึงประชาชนโดยเร็ว แต่หากช่วยเหลือคนเพียงส่วนเดียว ครั้งเดียว คงไม่เกิดประโยชน์หรือเห็นผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ จึงต้องมีมาตรการอื่นออกมาควบคู่กันด้วย อย่างไรก็ตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถือเป็นเรื่องธรรมดา หากรัฐบาลทำงานโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้องก็น่าจะเดินหน้าไปได้

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ปฏิเสธให้ความเห็นว่ารัฐบาลจะอยู่ได้นานแค่ไหน เนื่องจากเป็นเรื่องของผลที่จะตามมาจากการทำงาน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด