มติประชาคมให้เปิดเขาพระวิหาร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายบุญมี บัวต้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เสาธงชัย เป็นประธานการประชุมประชาคม ต.เสาธงชัย เกี่ยวกับการขอเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมได้ หลังถูกสั่งปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชน จำนวน 64 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเสนอขอเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โดยจะทำหนังสือเสนอผ่านนายอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

นายสุวรรณ วัฒนพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร กล่าวว่า หากเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ก็ขอเสนอปรับรูปแบบให้เป็นระบบมากขึ้นมีการตรวจตราคนเข้า-ออกอย่างชัดเจน พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด และทราบว่า ผู้ว่าฯศรีสะเกษได้ทำหนังสือส่งไปยังแม่ทัพภาคที่ 2 แล้ว เพื่อขอความเห็นชอบให้เปิดอุทยานฯดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด