11ม.ค.เปิดทำบัตรปชช.ทั้งวัน

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองปลัดกทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในงาน รักษาสิทธิของตนเอง กับปัญญาชนคนต้นแบบ ที่ลานหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องการกระตุ้นให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิในวันที่ 11 ม.ค.นี้ เพื่อแสดงพลังของคนรุ่นใหม่

รองปลัดกทม.กล่าวอีกว่า ในวันเลือกตั้ง หากผู้ใดลืมบัตรประจำตัวประชาชน สามารถจะใช้ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต หรือบัตรข้าราชการแทนได้ หากเกิดกรณีฉุกเฉินผู้ที่มีหลักฐานเพียงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเกิดทำหาย ในวันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค. กทม.สั่งให้ทุกสำนักงานเขตเปิดให้ทำบัตรประชาชนในกรณีพิเศษตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเลือกตั้งแต่ไม่มีหลักฐาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีนักร้องชื่อดังมาร่วมงานมากมาย อาทิ สินเจริญบราเธอร์ แอน-นันทนา บุญหลง และปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว มาร้องเพลงและเชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ จากนั้นเดินแจกแผ่นพับรณรงค์เลือกตั้ง สร้างความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี