นายกฯพบเกษตรกร5จว.อีสานเปิดบัตรสินเชื่อเฟส2

นายกฯพบเกษตรกร5จว.อีสานเปิดบัตรสินเชื่อเฟส2
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกรัฐมนตรี ทำพิธีเปิดโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรระยะที่ 2 ให้กับเกษตรกร จำนวน 4 ล้านบัตร วงเงิน 57,615 ล้านบาท

ที่โรงเรียนบ้านโนนศิลา ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางเปิดงานและทำพิธีเปิดโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรระยะที่ 2 ให้กับเกษตรกร จำนวน 4 ล้านบัตร วงเงิน 57,615 ล้านบาท ซึ่งประชาชนเกษตรกรกว่า 15,000 คน ให้การต้อนรับอย่างคึกคัก โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา จ.บุรีรัมย์ โดยรัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากชาวนาแล้ว รวมถึง ชาวสวน และชาวประมง เพื่อให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มที่ รวมถึงคำนึงถึงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อผลผลิตที่สูงมากขึ้น ทั้งนี้นอกจากจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ซึ่งจะรวบรวมนำเข้าในที่ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานต่อไป

 

นายกฯนำครม.ไปบุรีรัมย์ตอกย้ำโซนนิ่งเกษตร

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาที่วัดสำโรง ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมชมแปลงข้าวสาธิตเกษตรอินทรีย์ และแปลงพืชผลการเกษตร และสำรวจพื้นที่ในการจัดทำเกษตรโซนนิ่ง ก่อนจะร่วมเสวนาเรื่อง "ข้าวอินทรีย์สู่สากลกับเกษตรกร" โดย นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของตลาด เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตและน้ำแล้ง โดยเฉพาะการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยให้ทางจังหวัดส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่ใช้น้ำน้อย พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาปรับปรุง ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงการดูแลพืชผลทางการเกษตร ทั้งอ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา โดยให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดูแลโครงสร้างการจัดจำหน่าย ซึ่งการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร ถือเป็นนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพดิน สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานรถไฟรางคู่ในการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการน้ำ โดยอาศัยข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน หรือ Master Map ของประเทศ เพื่อเพิ่มผลผลิต รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง การแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

 

 

------------------------------------------------

นายกฯบินบุรีรัมย์มหาสารคามดูโครงการพัฒนาตร.เข้ม

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=465609


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!