โอลิมปิก 2020

ศรีสุวรรณยื่นถอดนายกปลอดประสพธงทองปมแผนน้ำ3.5แสนล.

ศรีสุวรรณยื่นถอดนายกปลอดประสพธงทองปมแผนน้ำ3.5แสนล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สมาคมต้านโลกร้อน ยื่น ป.ป.ช. สอบ นายกฯ-ปลอดประสพ-ธงทอง ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ศาลปกครอง สั่งรับฟังประชาชนและศึกษาผลกระทบ ก่อนทำโครงการน้ำด้าน 'ปลอดประสพ' ขอ 'พงศ์เทพ' ช่วยดู ยัน ลุยต่อรับฟังประชาชน

นายศรีสุวรรณ  จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำของ น.ส. ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. และ นายธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการบริหารจัดการน้ำว่า เข้าข่ายละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ภายหลังศาลปกครองมีคำสั่งให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะให้บริษัทเอกชนดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท

โดย นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้เป็นการยื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 275 เพื่อให้ทาง ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนสรุปข้อมูลนำเสนอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  เพื่อไม่ให้กรณีดังกล่าวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงในอนาคต

ทั้งนี้ อยากให้ ป.ป.ช. ใช้เวลาดำเนินการไต่สวน ไม่เกิน 49 วัน โดยเทียบกับระยะเวลาที่ศาลปกครองพิจารณาคดีดังกล่าว แต่หากพิจารณาล่าช้า โดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ ตนก็จะยื่นหนังสือต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระ ดำเนินการแทน ป.ป.ช. ต่อไป อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า คดีนี้น่าจะจบที่ ป.ป.ช. ได้ โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

 

ปลอดประสพขอพงศ์เทพช่วยดูกม.ศาลปค.ชะลอแผนน้ำ

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. พร้อมด้วย นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกเเบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย และนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับกับฝ่ายกฎหมายของ สบอช. กรณีศาลปกครอง มีคำสั่งชะลอโครงการบริหารจัดการน้ำและอุกภัย ว่าจะเสนอให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเห็นทางกฎหมาย โดยจะขอให้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาช่วยดูแล โดยจะมีการเตรียมการ ตามมาตรา 52 วรรค 2 ว่าด้วยเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจะจัดนิทรรศการตามต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และจะจัดเวทีเสวนาประชาชนในแต่ละภาค ส่วนการเตรียมการตามมาตรา 67 วรรค 2 นั้น มอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ไปทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และ HIA ส่วนจะมีการอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองหรือไม่ขึ้น อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอีกครั้ง

 

เค-วอเตอร์ เตรียมแถลงโชว์สถานะการเงิน

รายงานข่าวจาก เลขานุการส่วนตัวของ นายบวอง ฮูนยูน รองประธาน บริษัท โคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค-วอเตอร์) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งชนะการประมูลการบริหารจัดหารน้ำมูลค่า 3.5 แสนล้านบาท ของรัฐบาลไทย เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ในวันนี้เวลา 14.00 น. ที่บริษัท เค-วอเตอร์ ย่านรัชดาภิเษก ทาง นายบวอง ฮูนยูน จะแถลงข่าวด่วน เกี่ยวกับเรื่องที่ศาลปกครอง มีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินการ ในโครงการนี้ทั้งหมด เพื่อให้ทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของประชาชนก่อนนั้น โดยหัวข้อที่จะแถลงข่าวนั้น คือ จะดำเนินการต่อไปอย่างไรกับโครงการนี้ หลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น และอีกประเด็นคือ สถานะทางการเงินของบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีหนี้สินมาจำนวนมากด้วย ซึ่งทางบริษัทเป็นบริษัทของรัฐบาลเกาหลีใต้ จึงจำเป็นต้องแถลงข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง

 

ปปช.เร่งดำเนินการกรณียื่นถอดถอนนายกฯกับพวกปมจัดการน้ำ

นายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กล่าวภายหลังที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยื่นหนังสือเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ว่าเข้าข่ายละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ว่า ทาง ป.ป.ช. จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ในวันอังคารที่ 2 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ ป.ป.ช. จะนำคำพิพากษาของศาลปกครอง มาประกอบการพิจารณาคดีด้วย

อย่างไรก็ตาม นายณรงค์ ยังกล่าวย้ำว่า ทาง ป.ป.ช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ทุกอย่างมีกระบวนการขั้นตอนเป็นบรรทัดฐาน การจะให้กำหนดกรอบเวลา 49 วัน เช่น กรณีศาลปกครองพิจารณาคดี ตามที่ นายศรีสุวรรณ ต้องการนั้นยังไม่สามารถตอบได้ เพราะกระบวนการการทำงานแตกต่างกัน แต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดส่วนใครผิดใครถูกนั้น ป.ป.ช. ยืนยันว่า การดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ทอง