ตรวจเข้มรถโดยสาร พนง.ขับรถ ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2552 กรมการขนส่งทางบก ได้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน โดยส่งเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ และจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ 1584 เฉพาะกิจ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งหมอชิต เอกมัย สายใต้ใหม่ และภายในบริเวณกรมการขนส่งทางบก วันที่ 26-30 ธันวาคม 2551 และร่วมมือกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้ง เครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยทางถนน รายงานข้อมูลจราจร เส้นทางลัดหรือเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

นายชัยรัตน์ กล่าวว่า ผลการตรวจสอบรถโดยสารและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ช่วงก่อนเดินทาง ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา พระทำผิด จำนวน 235 ราย เป็นรถโดยสาร ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำนวน 77 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 65 ราย เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของตัวรถ จำนวน 5 ราย และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการชำระภาษี จำนวน 4 ราย จึงได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 50,500 บาท และออกคำสั่งผู้ตรวจการให้มาชำระค่าปรับ จำนวน 6 ราย และตรวจสอบรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) พบผู้กระทำผิด จำนวน 158 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 84 ราย ใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนหรือชำระภาษี จำนวน 60 ราย และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือเครื่องหมายการเสียภาษี จำนวน 5 ราย จึงได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท และ ออกคำสั่งผู้ตรวจการให้มาชำระค่าปรับ จำนวน 129 ราย

นายชัยรัตน์ กล่าวว่า ยังได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เฉพาะกิจ เพื่อใริการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่ง ทั้ง 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2551 โดยระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2551 มีผู้โดยสารมาร้องเรียนการให้บริการรถโดยสาร ณ จุดบริการ จำนวน 8 ราย และร้องเรียนผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1584 จำนวน 250 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ขับรถประมาทเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ไม่ออกรถตามเวลา ที่กำหนด และรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ใช้มิเตอร์ค่าโดยสาร และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ โดยกรมการขนส่งทางบก จะเรียกผู้ถูกร้องเรียนมาสอบสวนความผิดเพื่อลงโทษต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!