ปลุกคนไทยใช้ชีวิตพอเพียง

ร่วมมือกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นคืนชีพ สศช.กังวลตัวเลขโตต่ำกว่าเป้าหมาย

นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 52 จะขยายตัวต่อเนื่องโดยไม่ติดลบอย่างที่มีหลายฝ่ายคาดการณ์ แต่อาจเติบโตไม่ถึง 3-5% เพราะได้รับผลกระทบจากทั้งวิกฤติการเงินโลกที่ลุกลามอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ และผลกระทบจากปัญหาการเมืองในประเทศที่พบว่าเป็นปัจจัยลบที่สำคัญ โดยมี 3 ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบคือ ภาคบริการและการท่องเที่ยว ภาคอิเล็กทรอนิกส์ และภาคเกษตร ที่เคยเติบโตและช่วยภาคธุรกิจอื่นมาตลอด แต่อาจมีปัญหาในปีหน้าซึ่งตนค่อนข้างเป็นห่วง แต่ในส่วนของสถาบันการเงินของไทยยังมั่นคงอยู่

ทั้งนี้คนไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองและครอบครัวโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และใช้หลักวิชาการมาวิเคราะห์พิจารณา ที่สำคัญต้องรู้จักอดทนและต่อสู้กับทุก สภาวการณ์ให้ได้

อย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐบาลต้องขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการภาครัฐที่มีแผนงานและพร้อมดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งด้านระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ให้เริ่มทำสัญญา เริ่มก่อสร้างเพื่อส่งสัญญาณ ลงทุนที่ชัดเจนให้ภาคเอกชน และต้องกระจายการลงทุนที่ช่วยลดค่า ใช้จ่ายของภาครัฐในอนาคตและสร้างมูลค่าและประสิทธิภาพด้านการผลิต เช่น โครงการลงทุนด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา เป็นต้น แต่ต้องคำนึงถึงวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวนำในการเดินหน้าของเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องเร่งดูแลราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ถดถอยและผลักดันให้การส่งออกสินค้าเกษตรเคลื่อนต่อไปได้อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวและเป็นหัวใจหลักในการดึงภาวะเศรษฐกิจขึ้นจากการชะลอตัว

นอกจากนี้หากรัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะความเชื่อมั่นที่จะทำให้เห็นว่าองค์กรหลักทั้ง 3 สถาบัน คือฝ่ายบริหาร,นิติบัญญัติและตุลาการ ให้กลับมาบริหารประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถหยุดวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองที่เกิดขึ้นทุก 3 เดือน โดยให้ผู้บริโภคเห็นว่ารัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 1 ปี หรือ 2 ปี หรือ 3 ปี หากรัฐบาลทำได้ ก็จะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 อย่างชัดเจน โดยสศช.เชื่อมั่นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสามารถรองรับได้จนไม่ถึงขั้นติดลบแน่นอน.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด