แบงก์เล็งขึ้นค่าฟีเช่าตู้นิรภัย > กั๊กให้คนเก่า-รายใหญ่หวังขายโปรดักต์พ่วง /แจงไม่ลงทุนซื้อตู้เพิ่มเ

ลูกค้าแบงก์หวั่นสัญญาณเศรษฐกิจปี 2552 ถดถอย แห่จองคิวเช่าตู้นิรภัย ด้านแบงก์เตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมค่าเช่าตู้แต่ไม่ลงทุนซื้อตู้เพิ่ม อ้างรายได้ค่าธรรมเนียมไม่คุ้มค่าเสียเวลาและบุคลากร ยอมรับเลือกกำนัลลูกค้าเก่าที่ใช้บริการนาน หรือลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นกลุ่มธุรกิจ หวังปูทางขายโปรดักต์และผลิตภัณฑ์ในเครือพ่วง

แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและลูกค้าต้องการสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินที่มีมูลค่า เช่น โฉนดที่ดิน ทองคำ เพชร กรมธรรม์ประกันชีวิต ทำให้แนวโน้มความต้องการเช่าตู้นิรภัยยังเป็นที่ต้องการอยู่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการเช่าตู้นิรภัยเพิ่มขึ้น แต่ธนาคารพาณิชย์ในระบบส่วนใหญ่ นอกจากจะไม่ลงทุนเพิ่มจำนวนตู้นิรภัยแล้ว บางแห่งยกเลิกบริการดังกล่าวหรืออาจมีการให้บริการเฉพาะบางสาขา เพราะเป็นบริการที่ต้องใช้พนักงานดูแลและใช้เวลามากเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ยกตัวอย่าง ลูกค้าบางรายเช่าตู้นิรภัยไว้ 1 คน แต่มาใช้บริการกันเป็นครอบครัว 3-4 คน บางคนเข้ามาใช้บริการถี่ทุกวัน ทำให้เสียบุคลากรและเสียเวลาในการให้บริการ

นายสมัคค์ กัญนชุมาบุรพ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาสวนมะลิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวโน้มความต้องการใช้บริการเช่าตู้นิรภัยเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ แต่ธนาคารจำเป็นต้องเลือกลูกค้า โดยกรณีของลูกค้ารายใหม่จะดูว่ามีโอกาสใช้บริการของธนาคารต่ออีกนานหรือไม่ เช่น ปัจจุบันสาขาสวนมะลิมีตู้นิรภัยให้เช่าจำนวน 1,000 ตู้ เท่ากับธนาคารมีลูกค้า 1,000 ราย นอกจากจะมีเงินฝากกับธนาคารหลายร้อยล้านบาทแล้ว ยังเป็นช่องทางในการขายโปรดักต์อื่นของธนาคารควบคู่กับโปรดักต์ของบริษัทในเครือ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเจ้าของกิจการที่มีความถี่ในการติดต่อกับธนาคารโดยตรง ที่สำคัญลูกค้าพร้อมรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับโปรดักต์ที่ธนาคารนำเสนอ

เดิมมีตู้นิรภัยไว้ให้บริการลูกค้า ถ้าเทียบกับเงินลงทุนและค่าธรรมเนียมที่ได้จากการเช่าตู้ 2 ล้านบาทต่อปีไม่คุ้ม แต่ลูกค้าหรือเจ้าของกิจการกลุ่มนี้มีความถี่ในการติดต่อกับธนาคาร ที่สำคัญเจ้าของกิจการมาเอง ทำให้เราสามารถเสนอขายสินค้าอื่นๆรวมทั้งโปรดักต์ในเครือได้อีกกว่า 20 รายการ

ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย ยังได้กล่าวว่า ความต้องการเช่าตู้นิรภัย เน้นพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยบางรายมีความต้องการขอเช่าตู้ 5-6 ตู้ โดยเงื่อนไขของธนาคาร ผู้เช่าต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร เช่น มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำกับธนาคารสาขาหนึ่งสาขาใดเกินจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นเงินประกันลูกกุญแจนิรภัยและค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าเช่าอัตโนมัติ

จากการสำรวจของ ฐานเศรษฐกิจ ไปยังธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่ง มีแนวโน้มปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมในการเช่าตู้นิรภัยในปี 2552

แหล่งข่าวจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารมีตู้นิรภัยอยู่จำนวน 43,000 ตู้ทั่วประเทศ แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพ 30,000 ตู้ และสาขาในต่างจังหวัดอีก 13,000 ตู้ ซึ่งโดยรวมยังมีตู้ว่างอยู่อีกประมาณ 15% ซึ่งจากพฤติกรรมของลูกค้าเก่าที่มีการใช้บริการมานาน จะไม่มีการยกเลิกการใช้ ขณะที่บางรายต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่สาขาไม่สามารถขยายพื้นที่ได้เพราะมีพื้นที่จำกัด ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยคนรุ่นใหม่มีการลงทุนที่หลากหลายรูปแบบ จึงทำให้ความต้องการเช่าตู้นิรภัยยังมีอยู่ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มราคาเช่าตู้นิรภัยในปีนี้ เนื่องจากราคาที่ใช้อยู่นั้นเป็นราคาที่ใช้มานานตั้งแต่ปี 2542 จากปัจจุบันซึ่งตู้นิรภัยที่ให้บริการ 4 ขนาดประกอบด้วย ขนาดเล็กราคา 550 บาท ขนาดกลาง 750 บาท ขนาดใหญ่ 1,300 บาท ขนาดใหญ่พิเศษ 4,100 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

แหล่งข่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่า ธนาคารได้ประกาศปรับค่าบริการเช่าตู้นิรภัยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค่ามัดจำกุญแจนิรภัยเรียกเก็บ ณ วันทำสัญญาเช่าจำนวน 3,000 บาทต่อตู้พร้อมเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกตัวอย่าง ค่าเช่าตู้นิรภัยขนาดเล็กสุดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 642 บาท แบ่งเป็นค่าเช่า 600 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 42 บาท พร้อมเงื่อนไขต้องมีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ 100,000 บาทต่อตู้หรือวงเงินสินเชื่อเทียบเท่า ส่วนตู้นิรภัยขนาดใหญ่สุด ค่าเช่าตู้บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,885 บาทต่อตู้ แบ่งเป็นค่าเช่า 5,500 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 385 บาท โดยมีเงื่อนไขมีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ 2,500,000 บาท หรือวงเงินสินเชื่อเทียบเท่า

ขณะที่แหล่งข่าวจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันบริการให้เช่าตู้นิรภัยของธนาคารพาณิชย์ จะเน้นไปที่กลุ่มคนมีเงิน (Wealth) เพื่อเป็นบริการเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ใช่บริการที่สร้างรายได้มากนัก ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยไม่หวังผลกำไร ทำให้ลูกค้าใช้บริการกับธนาคารยาวและไม่มีการยกเลิก แต่กรณีที่บางสาขามีลูกค้ารายใหม่เข้ามาก็ต้องลงชื่อจองไว้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด