บางจากสนปั๊มน้ำมันRPC10แห่งเมินโรงกลั่น-ไบโอดีเซล

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) เปิดเผยว่า ขณะนี้ฝ่ายการตลาด บางจากฯ อยู่ระหว่างเจรจาซื้อปั๊มน้ำมัน 10 แห่งของ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ (RPC) จากที่มีทั้งหมด 60 แห่ง แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ขายจะแบ่งขายหรือขายยกล็อต ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว จะต้องพิจารณาสัญญาเช่าที่ดินด้วย เนื่องจากบางจากฯ ต้องการเช่าระยะยาว ขณะเดียวกันทำเลจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สนใจซื้อโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตไบโอดีเซลของ RPC นื่องจากปัจจุบันบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ได้ขยายกำลังการผลิตไบโอดีเซลจาก 3 แสนลิตรต่อวัน เป็น 3.6 แสนลิตรต่อวัน สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) ปัจจุบันการซ่อมแซมเฟส 1 ขนาด 8 เมกะวัตต์ เสร็จเรียบร้อยและสามารถขายไฟได้แล้ว ส่วนอีก 30 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเสร็จก่อนแผนเดิมที่จะเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ ขณะที่เฟส 2 ขนาด 50 เมกะวตต์ แบ่งเป็นที่ จ.ชัยภูมิ ขนาด 25 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เพื่ออนุมัติว่าจ้างผู้รับเหมา คาดว่าจะเริ่มได้ภายในปลายเดือน เม.ย.นี้ ส่วนเฟส 3 ขนาด 75 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)เพื่อย้ายพื้นที่ก่อนสร้างจาก จ.สระบุรี ไปยังพื้นที่อื่น หลังจากพื้นที่ดังกล่าวถูกน้ำท่วม ส่วนแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/55 น่าจะออกมาดี เนื่องจากมีค่าการกลั่นเพิ่มขึ้น โดยค่าการกลั่น(ไม่รวมสต๊อก) อยู่ที่ 6-7 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล แต่หากรวมสต๊อกจะอยู่ที่ประมาณ 10 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ขณะที่มีกำลังการกลั่นเพิ่มเป็นกว่า 1 แสนบาร์เรล/วัน นอกจกานี้ยังมีรายได้จากธุรกิจโซลาร์เซลล์เข้ามาด้วย คาดว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา(EBITDA) ในปีนี้จะอยู่ที่ 300 ล้านบาท และปีหน้าจะเพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บางจาก ได้เสนอแนวคิดในการส่งเสริมพลังงานทดแทนในส่วนของเอทานอล โดยอยากให้กระทรวงพลังงานกำหนดสัดส่วนการผสมแก๊สโซฮอล์ โดยใช้สัดส่วนที่มาจากเอทานอล ประเภทกากน้ำตาล(E1) 70% และเอทานอลจากมันสำปะหลัง 30% เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้มันสำปะหลังและเป็นผลดีต่อเกษตรกร โดยปัจจุบัน เอทานอลจากมันสำปะหลังราคา 26 บาท/ลิตร (เทียบเท่าหัวมันฯสด 3 บาท/กก.) ราคาแพงกว่ากากน้ำตาลที่มีราคา 20 บาท/ลิตร จึงมีสัดส่วนผสมที่ใช้ในอัตราต่ำมาก อย่างไรก็ตาม การผสมในสัดส่วนนี้ราคาอาจจะแพงขึ้นอีก 10 สต./ลิตร ในส่วนนี้ก็สามารถผลักดันให้ผู้ใช้น้ำมันเป็นผู้รับภาระ ปัจจุบัน บางจากฯ มีสัดส่วนการรับซื้อเอทานอลจากมันสำปะหลังอยู่ที่ 30% ราคารับซื้อที่ 26 บาท/ลิตร ซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยอุดหนุนอยู่ที่ 6 บาท/ลิตร อย่างไรก็ตาม ต้องการให้ภาครัฐมีนโยบายเพื่อให้ผู้ค้าน้ำมันทุกรายมีสัดส่วนการรับซื้อเอทานอลจากมันสำปะหลังประมาณ 30% หากเป็นไปตามแผนเชื่อว่าจะส่งผลให้ความต้องการมันสดเพิ่มขึ้น 1 ล้านตัน/ปี และหากยกเลิกเบนซิน 91 จะทำให้ความต้องการมันสดเพิ่มอีก 5 แสนตัน/ปี จากปัจจุบันมีความต้องการใช้ในประเทศอยู่ที่ 6 ล้านตัน/ปี และส่งออก 16-17 ล้านตัน/ปี นอกจากนี้ บางจากฯ ยังเดินหน้าโครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากปัจจุบันมีน้ำมันพืชใช้แล้วในประเทศไทยมีมากกว่า 150 ล้านลิตร/ปี การนำน้ำมันพืชใช้แล้วใช้ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังก่อให้เกิดโรคมะเร็งแก่ผู้ใช้ ดังนั้นบางจากฯ จึงร่วมกับหลายน่วยงานรณงค์นำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยดำเนินโครงการมา 6 ปี รับซื้อลิตรละ 18 บาท แต่ปรากฏว่าในช่วงหลังปริมาณขายลดลง โดยจะเห็นได้จากยอดซื้อของบางจากฯลดลงเหลือ 5,000 ลิตร/วัน โดย บางจากฯ ได้จัดให้มีโครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ภายใต้กิจกรรม "บางจากฯ รวมพลเยาวชน...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยร่วมมือกับหอการค้าไทย ภาคธุรกิจย่านสีลม นำนักศึกษา 13 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ออกไปรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตไบโอดีเซล สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ บรรเทาปัญหาราคาน้ำมันแพง ทั้งนี้ บางจากฯ เปิดจุดรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก 25 แห่งในกรุงเทพฯ และรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากร้านค้าผ่านบริษัท หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจดำเนินกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น และร่วมมือกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) รณรงค์รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากโรงเรียนในสังกัด กทม. นอกจากนี้ยังมีพนักงานอาสาสมัครของบริษัทบางจากฯ ออกไปรณรงค์รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วตามตลาดสดในสังกัด กทม. 161 แห่ง ทุกวันเสาร์