พรทิวาปิ๊งเวิร์กช็อปสินค้า-บี้พ่อค้าลดราคา

นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปราคาสินค้า 2 ชุด คือ เวิร์กช็อปสินค้าเกษตรและเวิร์กช็อปสินค้าอุปโภคบริโภค ระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทำเป็นมาตรการและแนวทางการดูแลเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดการประชุมได้ภายในสัปดาห์หน้า โดยจะเริ่มเวิร์กช็อปสินค้าอุปโภคบริโภคก่อน ซึ่งจะเชิญตัวแทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพทุกหมวด เช่น หมวดของใช้ประจำวัน หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดวัสดุก่อสร้าง มาหารือเพื่อขอความร่วมมือให้ปรับลดราคาจำหน่ายลงสำหรับรายการที่มีต้นทุนการผลิตลดลงตามราคาน้ำมัน คาดว่าจะมีการปรับลดราคาลงได้หลายรายการ ซึ่งขณะนี้กรมได้เตรียมข้อมูลด้านโครงสร้างต้นทุน ข้อมูลราคาวัตถุดิบ ภาวะตลาด ไว้พร้อมหมดแล้ว เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาปรับลดราคาสินค้า

ส่วนการเวิร์กช็อปสินค้าเกษตรนั้นจะเชิญสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรมาหารือ เพื่อระดมความเห็นจัดทำเป็นแนวทางการดูแลรายได้ภาคการเกษตรให้เพิ่มขึ้นแบบยั่งยืน รวมทั้งแนวทางป้องกันปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งเบื้องต้นรัฐบาลจะยังคงใช้มาตรการแทรกแซงเหมือนในอดีต

เราจะต้องเร่งประชุมเวิร์กช็อปทั้ง 2 เรื่องให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากจะต้องนำผลสรุปดังกล่าวไปจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงจะต้องนำเสนอรัฐบาลภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ ก่อนที่จะอนุมัติงบกลางปี 1 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมต่อไป นายยรรยงกล่าว

นายยรรยงกล่าวอีกว่า นางพรทิวาได้สั่งให้กรมทบทวนการจัดโครงการธงฟ้า จากเดิมปี52 กำหนดการจัดงานธงฟ้าทั่วประเทศประมาณ 200 ครั้ง โดยให้เพิ่มเป็นกว่า 300 ครั้ง เพื่อกระตุ้นการจับจ่าย ด้วยการใช้จ่ายซื้อสินค้าในราคาไม่แพง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด