ทอท. คาด สงกรานต์ปีนี้มีผู้โดยสารล้นหลาม

ทอท. คาด สงกรานต์ปีนี้มีผู้โดยสารล้นหลาม

ทอท. คาด สงกรานต์ปีนี้มีผู้โดยสารล้นหลาม เกี่ยวกับ สงกรานต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


 นายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2555 คาดว่า จะมีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เป็นจำนวนมากถึง 1.54 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 154,000 คน โดยในจำนวนนี้ เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 450,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 22 และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,100,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 7 และเมื่อมองในภาพรวมเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทสภ. มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สำหรับในส่วนของเที่ยวบินเข้าออก ทสภ. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดว่าจะมีจำนวน 9,437 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยในจำนวนนี้ มีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำจำนวน 21 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินจำนวน 511 เที่ยวบิน ซึ่งในส่วนของสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินมากที่สุด คือ สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์สขอเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 190 เที่ยวบิน ขณะที่สายการบินไทยขอเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศจากช่วงปกติถึง 22 เที่ยวบินอย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 4 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางต่างประเทศ และ 1 - 2 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 132 - 1888 หรือ สายด่วน 1722  ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด