ไม่หยุดเพิ่ม! ครม.แถลงหยุดสงกรานต์ 13 -16 เม.ย.

ไม่หยุดเพิ่ม! ครม.แถลงหยุดสงกรานต์ 13 -16 เม.ย.
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(2 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า จากกรณีที่มีการสอบถามกันมากจากข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ว่า ครม.จะมีมติให้วันที่ 17 เม.ย. เป็นวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือไม่นั้น ในที่ประชุมครม.ไม่มีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาหารือ แต่ในระเบียบราชการและตามกฎหมายนั้น ข้าราชการสามารถหยุดต่อเนื่องได้ยาวเพียง 4 วันเท่านั้น ดังนั้นเทศกาลสงกรานต์จึงหยุดยาว 4 วัน ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย. ส่วนวันที่ 17 เม.ย.เป็นวันทำงานตามปกติ

นายภักดีหาญส์ กล่าวอีกว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบแต่งตั้ง นายเสถียร วิพรมหา ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. เป็นต้นไป และเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ แต่งตั้งนายอุดม มั่งมีดี เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) โดยให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป