บวรศักดิ์ห่วงการเมืองขัดแย้ง-ปชช.ยังขาดความรู้ปชต.

บวรศักดิ์ห่วงการเมืองขัดแย้ง-ปชช.ยังขาดความรู้ปชต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวปาฐกถาปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 13 ที่สถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้น โดยระบุว่า ประเทศไทยในวันที่ 24 มิ.ย. นี้ ที่กำลังจะถึงอีก 2 เดือนข้างหน้า จะมีประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการครบ 80 ปี ซึ่งใน 80 ปี ผ่านร้อนผ่านหนาว มีทั้งความสุข ความหวาดระแวง การเลือกตั้งที่ผ่านมาจำนวน 25 ครั้ง แต่ก็ยังมีปัญหามามายในการเมืองระดับชาติ โดยเฉพาะความขัดแย้งของนักการเมืองที่มีต่อกัน สำหรับประชาชนชาวไทยนั้น นักวิชาการหลายคนวิเคราะห์ว่า ยังมีลักษณะที่เป็นไพร่ฟ้า ซึ่งเป็นราษฎร เพราะมีสิทธิ์เลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ แต่ยังขาดความเป็นพลเมือง เนื่องจากความรู้ในเรื่องการเมือง และการมีส่วนร่วมยังมีไม่มากทั้งนี้ คำว่า อำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทย จะไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิง หากประชาชนขาดความเป็นพลเมืองที่จะใช้อำนาจ โดยผ่านผู้แทนราษฎร ภายใต้การกำกับอย่างมีประสิทธิภาพของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ยังระบุว่า รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2540 จนถึงฉบับปัจจุบัน ไม่แพ้รัฐธรรมนูญของชาติใดในโลก ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญไทย มีบทบัญญัติหลายมาตรา อาทิ รัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีมาตรา 87 ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมี 5 อนุมาตรา กำหนดบังคับให้รัฐต้องส่งเสริมให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแผนพัฒนาการเมือง ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น อีกทั้งยังให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจตรวจสอบภาครัฐ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอร่างกฎหมาย เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และออกเสียงเป็นประชามติได้นอกจากนี้ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ระบุว่า จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ดีแล้ว ยังมีกฎหมายที่สำคัญอีก 2 ฉบับ คือ กฎหมายสภาองค์กรชุมชน ให้ชุมชนระดับตำบลมีองค์กรส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนได้เรื่อยมาจนถึงระดับชาติ และยังมีกฎหมายพัฒนาการเมือง โดยให้ตัวแทนขององค์กรชุมชนมาร่วมทำแผนพัฒนา ร่วมกันในพัฒนาการเมืองระดับชาติได้ นายบวรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาความเป็นพลเมืองศึกษามากนัก ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า จึงมีส่วนช่วย ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานเล็ก มีงบประมาณไม่มากนัก แต่ก็คิดว่าควรที่จะมีส่วนช่วยในการอุดช่องว่างนี้ โดยการจัดทำโครงการต่างๆ ขึ้น อาทิ โครงการสร้างความซื่อตรง และจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองทั่วประเทศใน 48 จังหวัด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!