สระแก้วขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

สระแก้วขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


 นายสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเครือข่าย เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในระยะเวลาที่ผ่านมา การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาที่ถูกออกแบบเพื่อการพัฒนากระบวนการนโยบายแบบมีส่วนร่วมพบว่า นักสานพลัง เป็นแกนนำผู้ประสานงานที่จะไปขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ของพื้นที่ การพัฒนาและกำหนดประเด็นสาธารณะ ไปจนถึงการกำหนดทิศทางเป้าหมายในเชิงนโยบายที่ชัดเจน เป็นหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายในทิศทางที่ผู้คนส่วนใหญ่อยากเห็นร่วมกัน ภายใต้เงื่อนไขของระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เกี่ยวพันกับสุขภาพของประชาชน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!